Filtr velikostí

Kategorie

Kategorie

Značky

Novinky e-mailem

Košík  

Žádné zboží

Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.charmemode.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (podnikatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a  řídí se obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že byl seznámen s reklamačním řádem.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, které bude dodáváno v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice.

IV. Objednávání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potrvzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím. V případě, že si kupující vybere platbu za zboží bankovním převodem, bude jeho objednávka vždy potvrzena prodávajícím.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod. žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako např. písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

V. Cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na webových stránkách www.charmemode.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží.

Formy úhrady za objednané zboží:

A/ Dobírkou:

objednané zboží uhradíte při převzetí zásilky veřejnému dopravci. Nově můžete při převzetí zásilky platit také platební kartou. Spojené expediční náklady činí 89 Kč. Možnost odběru zboží na dobírku neplatí pro spotřebitele v SR.

 

B/ Bankovním převodem:

po odeslání objednávky Vám bude zasláno její potvrzení, na kterém jsou i údaje potřebné pro převod, tj. částka, číslo účtu, číslo objednávky (toto číslo uvádějte jako variabilní symbol). S provedením platby prosím vyčkejte až po obdržení výzvy k zaplacení, která Vám bude zaslána po prověření skladové dostupnosti objednaných výrobků. Peníze nám jsou připsány během 1 – 3 dnů. Po připsání platby na náš účet bude Vaše objednávka vyřízena. Expediční náklady pro spedici jsou 89 Kč, pro spotřebitele v SR činí tyto spediční náklady 165 Kč.

 

C/ Platba on-line:

je velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky budete přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte údaje potřebné k dokončení platby. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží, které je skladem, odesíláme následující pracovní den. Údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance, naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě.

Pokud Vám banka nepotvrdila odeslání peněz:

a/ údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně

b/ na Vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce

c/  Vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu - v tomto případě se obraťte na Vaši bankuD/ Zaplacením v hotovosti:

na prodejně při osobním odběru zboží proti předání faktury a dodacího listu. Tento způsob dopravy zboží není zpoplatněn, ale doba nutná k přepravě zboží se může až o 7 dnů prodloužit. Jakmile bude zboží připravené k vyzvednutí, budete informování e-mailem. Počet kusů při osobním odběru je z důvodu kapacity prodejen omezen na 8 ks. Děkujeme za pochopení.

VI. Způsob dodání

Zboží zasíláme do 5 pracovních dní ode dne obdržení objednávky, pokud je zboží na skladě, v opačném případě Vás bude kontaktovat prodávající za účelem dohodnutí termínu dodání zboží. O odeslání je kupující vždy informován e-mailem v den odeslání.Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení.

A/ Veřejným dopravcem - spedicí, a to až do bytu nebo zaměstnání ( tedy místa, které uvedete jako dodací adresu). Rozvoz je celý den, ale i v odpoledních a večerních hodinách. Podmínkou je ovšem uvedení Vašeho tel.čísla, aby Vás mohl kontaktovat dopravce v případě, že bude mít problémy s doručením, nalezením Vámi udané adresy. Za zdržení způsobené veřejným dopravcem – spedicí neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky během dopravy se doporučuje kupujícímu zásilku nepřevzít a opět ihned informovat prodávajícího.

B/ Přímým osobním odběrem na prodejně firmy Triola a.s., pokud si tuto možnost zvolí spotřebitel. V tomto případě Vás bude kontaktovat sklad, který Vám sdělí termín, kdy bude objednané zboží na prodejně k dispozici.

Vzhledem k velkému zájmu o vyzvednutí zásilky na některé z firemních či partnerských prodejen a jejich omezené kapacitě prostoru pro jejich uskladnění je od 2. 9. 2013 omezen počet kusů v zásilce na 8 ks. Pro zaslání mimořádně velké objednávky, prosíme, kontaktujte naši infolinku, tel.: 476 769 977 a domluvte se na postupu. Děkujeme za pochopení.

VII. EXPEDIČNÍ NÁKLADY

K ceně zboží účtujeme expediční poplatek 89 Kč, v případě dodání do SR účtujeme expediční poplatek 165 Kč. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

VII. reklamace

Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.VIII. Výměna zboží

Pokud jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné a případný rozdíl mezi kupní cenou původního a nově objednaného zboží. Objednané výrobky zkoušejte na spodní prádlo. Ušpiněné prádlo a zboží nevyhovující obvyklým hygienickým standardům nebude vyměněno. Výměna zboží bude provedena do 30 dnů ode dne obdržení vráceného, velikostně nevyhovujícího zboží. 

IX. Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

  1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená osoba převezmete zboží.
  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu Charme mode s.r.o.., Mariánské údolí 1, 435 43 Horní Jiřetín, tel. 476769977 , info@charmemode.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přikládán ke každé zásilce, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  3. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledků Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dřív.
  4. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Triola a.s., Mariánské údolí 1, 435 43 Horní Jiřetín. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14  dnů.
  5. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.
  6. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  7. Ušpiněné zboží, které nevyhovuje obvyklým hygienickým standardům , Vám bude na Vaše náklady vráceno zpět a nebude Vám vrácena platba.
  8. Při zasílání zboží zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka).
  9. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

 

Při odstoupení od smlouvy, prosím, zašlete zboží na sklad :

 

Charme mode s.r.o., Mariánské údolí 1, 435 43 Horní Jiřetín.

 

Toto se týká i zboží osobně vyzvednutého na prodejně.

 

XI. INFORMACE O PRODÁVAjÍCÍMCharme mode s.r.o., 5.května 65, 140 21 PRAHA 4

IČ: 27573591

DIČ: CZ27573591

Tel.: 476 769 977

e-mail: info@charmemode.cz

Firma je zapsána v ochodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114499.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním eletronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i ve stejném okamžiku platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných expedičních nákladů.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Provozní doba internetového obchodu je nepřetržitě od 0.00 do 24.00 hod. Denně.


Seznam prodejen Triola a.s., kde je možné zboží osobně odebrat :

prodejna Triola a.s., Praha 3

Vinohradská 89/90

Praha 3

130 00

Tel: +420 267 312 273

Otevírací doba: PO - PÁ 9:00 - 18:00, SO + NE zavřeno

--------------------------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Praha 4

Kosmická 739/5

Praha 4

140 00

Tel: +420 272 656 398

Otevírací doba: PO - PÁ 9:00 - 18:30, SO + NE zavřeno

-----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Praha 7

Milady Horákové 50

Praha 7

170 00

Tel: +420 224 232 240

Otevírací doba: PO - PÁ 9:00 - 18:00, SO 9:00-12:00, NE zavřeno

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Praha 8

Sokolovská 40

Praha 8

180 00

Tel:

Otevírací doba: PO - PA 9:00 - 18:00, SO 10:00-13:00, NE zavřeno

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Jindřichův Hradec

OD Kubák

Panská 91

Jindřichův Hradec

377 01

Tel: +420 384 363 479

Otevírací doba: PO - PÁ 9:00 - 18:00, SO 8:00 - 12:00, NE zavřeno

--------------------------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Brno

Jánská 12

Brno

602 00

Tel: +420 542 210 187

Otevírací doba: PO - PÁ 9:00 - 17:30 SO 9:00 - 11:30, NE zavřeno

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., České Budějovice

Hroznová 24

České Budějovice

370 01

Tel: +420 389 822 440

Otevírací doba: PO - PÁ 9:00-18:00, SO a NE zavřeno

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Hradec Králové

Švehlova 624

Hradec Králové

500 02

Tel: +420 498 603 512

Otevírací doba: PO - PÁ: 9:00 - 18:00, SO: 9:00 - 12:00, NE zavřeno

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Frýdek-Místek

Třída T. G. Masaryka 1107

Frýdek-Místek

738 01

Tel: +420 597 822 529

Otevírací doba: PO - ST: 8:00 - 17:00, ČT: 8:00 - 18:00, PÁ: 8:00 - 17:00, SO: 8:00 - 12:00, NE zavřeno

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Liberec

NC Géčko, Sousedská 599

Liberec

460 11

Tel: +420 489 114 599

Otevírací doba: PO - NE: 9:00 - 20:00

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Plzeň

nám.Republiky 22

Plzeň

301 00

Tel: +420 378 322 502

Otevírací doba: PO - PÁ: 9:00 - 18:00, SO: 9:00 - 12:00, NE zavřeno

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Ústí nad Labem

Dlouhá 3458 - Palác Jordán

Ústí nad Labem

400 01

Tel: +420 476 769 997

Otevírací doba: PO - PÁ: 9:00 - 18:00, SO: 9:00 - 12:00, NE zavřeno

----------------------------------------------------------------------------

prodejna Triola a.s., Ostrava

28. října 770/6

Ostrava

702 00

Tel: +420 597 822 550

Otevírací doba: PO, ST, PÁ: 9:00 - 18:00, ÚT, ČT: 9:00 - 19:00, SO: 9:00 - 13:00, NE zavřeno